FÖR ALLA
FÖR OPTIKER

VÅR VISION

Svensk optometri ska ligga på högsta europeiska nivå.

FÖR ALLA
FÖR OPTIKER

STRATEGI

Visionen skall uppnås genom utveckling av grund-, fort- och vidareutbildning för leg optiker genom Optikerförbundets försorg samt utökning av yrkesinnehållet.

FÖR ALLA
FÖR OPTIKER