Ansökan för Optiker

*För att bli medlem behöver du skicka in en kopia på din optikerlegitimation och eventuella övriga behörighetshandlingar (kontaktlinser, synergonomi, rekvisition av läkemedel)

Ansökan för student

När du är klar med utbildningen och fått din optikerlegitimation, behöver du
skicka in en kopia på den och eventuella övriga behörighetshandlingar (kontaktlinser, synergonomi, rekvisition av läkemedel) för att medlemskapet ska övergå till fullt medlemskap.

Som studentmedlem går det inte att registrera CET-poäng

Optikerförbundet påverkar ditt yrke som optiker!

Tycker du att…

 • optiker ska ha en större roll inom ögonsjukvården?
 • optikerns kompetens är viktig?
 • lagar borde ändras?
 • någon borde göra något åt detta?

Då borde du också vara med i Optikerförbundet!

Som medlem får du:

 • Ett yrkesförbund som arbetar för att driva yrket framåt!
 • Ett yrkesförbund som bevakar optikers intressen och företräder optiker gentemot myndigheter
 • Tillgång till CET-Poäng, Optikerförbundets vidareutbildningsprogram
 • Medlemspris på Optikerförbundets utbildningar
 • Tillgång till webinarier via WCO (World Council of Optometry)
 • Tidningen Optik

Ansök om medlemskap som Optiker

För att bli medlem behöver du skicka in en kopia på din legitimation och eventuella övriga behörighetshandlingar (kontaktlinser,
synergonomi, rekvisition av läkemedel)

Kostnaden för medlemskap är 990 kr / år (faktureras i november
för kommande medlemsår)

Skicka in kopia på legitimation eller intyg från Socialstyrelsen om behörighet.

Det går bra att skicka med post eller e-post:

e-post:
kansli@optikerforbundet.se

Post:
Optikerförbundet
Drakens Gränd 6
111 30 Stockholm

Ansök om studentmedlemsskap

 • Som studentmedlem får du vara medlem i Optikerförbundet utan
  kostnad
 • Du får gå på Optometridagarna åk 3 (kostnadsfritt)

När du är klar med utbildningen och fått din legitimation, behöver du
skicka in en kopia på ditt leg. så att medlemskapet ändras till Optiker.

Som studentmedlem går det inte att registrera CET-poäng.