Om Optikerförbundet

Historia

Vision

Svensk optometri ska ligga på högsta europeiska nivå.

Strategi

Visionen skall uppnås genom utveckling av grund-, fort- och vidareutbildning för leg optiker genom Optikerförbundets försorg samt utökning av yrkesinnehållet.

Kvalitetsnormen

Optikerförbundet

Gullstrandsmedaljen

Synfrämjandets Forskningsfond bildades 1984 av Sveriges Optikers Riksförbund, Sveriges Ögonläkarförening och Synskadades Riksförbund. Läs mer