Vad händer vid en synundersökning?

En synundersökning innefattar alltid ett antal moment, som kommer beskrivs mer i detalj här. Syftet med synundersökningen är att undersöka synen och eventuellt behov av synkorrigering. Efter en synundersökning, om inget onormalt upptäckts, kan en ordination av synhjälpmedel utfärdas eller en remiss till vidare undersökning.

Genom en noggrant utförd synundersökning, ökar sannolikheten för att onormala tillstånd upptäcks i tid, och att lämplig åtgärd kan vidtas. Optikern arbetar med det friska ögat och remitterar till läkare vid misstanke om sjukdom.
En synundersökning ska utföras av legitimerad optiker, ibland kan synundersökningen utföras av en optiker under utbildning, men då ska detta ske under den legitimerade optikerns ansvar.