Covid

Under de senaste månaderna har samhället så smått återgått till det normala och per dagens datum klassas inte längre covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom. Munskydd och/eller visir känns inte längre lika påkallat och man ser det alltmer sällan i samhället. Undantaget är sjukvården, där munskydd verkar ha kommit för att stanna, sannolikt som ett led i att hålla personalens sjukskrivningar nere.

Givet denna utveckling finner Optikerförbundet och Optikbranschen det motiverat att dra tillbaka den rekommendation om munskydd och/eller visir i kontakt med patienterna som gällt sedan november 2020.

I sammanhanget vill vi naturligtvis betona att Covid-smittan är fortfarande i allra högsta grad aktuell i samhället och det är därför klokt att även fortsättningsvis vara försiktig.