Meddelanderapportering – Kliniska Assistenter

Det finns inget i de lagar och förordningar som reglerar hälso- och sjukvården som hindrar vårdgivare att t.ex. låta assistenter bidra vid ett patientomhändertagande så länge den som leder verksamheten planerar och kontrollerar verksamheten så att det blir god vård.

En ny optikerföreskrift ändrar inget i detta sammanhang, dvs den varken avreglerar eller reglerar ett eventuellt användande av assistenter i optikerverksamhet.

Optikerförbundets ställningstagande

Optikerförbundet kräver att verksamheter, som vill jobba med assistenter, garanterar att:

  • arbetssättet baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet,
  • berörd(a) optiker involveras i arbetsflödet där assistenter ska medverka,
  • optiker har vetorätt vad gäller utfärdande av recept och intyg samt ordination av behandling, och
  • optiker aldrig tvingas att intyga och/eller ordinera i det fall kvalité och patientsäkerhet av optiker inte bedöms kunna garanteras.

Om du upplever att verksamheten du jobbar för inte uppfyller Optikerförbundets krav var god skicka in en rapportering genom att fylla i nedan information.
Ange arbetsplats*
Kontaktuppgifter arbetsplats*
Välj anledning till rapportering*
Vad har hänt i relation till kriterierna?*
Ange noggrant om vad som har hänt, dock inga personuppgifter.
Ditt namn
Dina kontaktuppgifter: