More time indoors damaging health in Europe

IAPB (The International Agency for Prevention of Blindness) med stöd av The European Society of Ophthalmology och The International Myopia Institute konstaterar att andelen unga myopa ökar i Europa och föreslår åtgärder för att begränsa utvecklingen. Precis som IAPB föreslår så bör optiker vara den naturliga aktör för upptäcka och behandla för att minska myopiutveckling. Detta är ytterligare ett skäl till att optiker med rekvisitionsrätt bör ges möjlighet att ordinera från 6-års ålder.

Läs mer