Ny Optikerföreskrift träder i kraft den 1 januari 2024

Nu har Socialstyrelsens fattat beslut om ny Optikerföreskrift. Nya föreskriften träder i kraft den 1
januari 2024. Nya föreskriften bifogas.
Kortfattad sammanfattning: Optikerförbundet och Optikbranschen har fått genomslag för alla sina
förslag till ändringar med undantag för ordinationsrätten av glasögon till barn under 8 år. Rätten att
ordinera och tillpassa kontaktlinser från födseln kvarstår. Även användning av droppar kommer
kvarstå från 8 års ålder. Vi kommer jobba vidare med dessa frågor.
Längre redogörelse samt tolkning och jämförelse med dagens föreskrift.

Nya Optikerföreskriften