Medlemsenkät

juni 8, 2020

Vår uppgift som förbund är att blicka framåt och jobba med vår utveckling såväl långsiktigt som kortsiktigt. En viktig del i det arbetet är att fånga upp vad ni som medlemmar tycker om det som vi på förbundet gör för er som medlemmar och vår bransch som helhet. Framför allt vår förmåga att leverera på… View Article

Rapporten om Glaukomprojektet i Region Skåne

februari 20, 2020

Avsikten med projektet var att bidra till minskad belastning på den övriga ögonvården, med bibehållen eller även en ökad patientsäkerhet, genom att optometrister följer ett standardiserat protokoll för undersökning och hantering av patienter med ökad risk att utveckla glaukom.

Debattinlägg: ”Inför en nationell obligatorisk synundersökning för samtliga elever i årskurs 2.”

oktober 24, 2019

Genom att synens betydelse försummas är risken stor att barn inte får rätt hjälp, skriver optikern Fredrik Hägnefelt och forskarna Hans Richter och Rune Brautaset. Läs hela artikeln…