Ny Optikerföreskrift träder i kraft den 1 januari 2024

augusti 9, 2023

Nu har Socialstyrelsens fattat beslut om ny Optikerföreskrift. Nya föreskriften träder i kraft den 1januari 2024. Nya föreskriften bifogas.Kortfattad sammanfattning: Optikerförbundet och Optikbranschen har fått genomslag för alla sinaförslag till ändringar med undantag för ordinationsrätten av glasögon till barn under 8 år. Rätten attordinera och tillpassa kontaktlinser från födseln kvarstår. Även användning av droppar kommerkvarstå… View Article

Optometridagarna 2023 – Optometri i förändring

april 28, 2023

Äntligen är det snart dags för Optometridagarna igen och vi har valt att kalla 2023 års Optometridagar för – Optometri i förändring. Med förändring syftar vi först och främst till förslaget på ny optikerföreskrift som precis har varit på remiss och som vi hoppas går genom och börjar gälla från 1 januari 2024. En ny… View Article

Uppdaterade Riktlinjer Glaukom

januari 13, 2023

Ny reviderad version har publicerats av riktlinjerna för hantering av patienter med ökad risk för glaukom.

Covid

april 1, 2022

Under de senaste månaderna har samhället så smått återgått till det normala och per dagens datum klassas inte längre covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom. Munskydd och/eller visir känns inte längre lika påkallat och man ser det alltmer sällan i samhället. Undantaget är sjukvården, där munskydd verkar ha kommit för att stanna, sannolikt som ett led… View Article

Optometridagarna nytt datum, 1 och 2 oktober (Örebro)

januari 13, 2022

På grund av det rådande pandemiläget och oron för ökad smittspridning i tiden framöver så beslutade styrelsen igår att flytta Optometridagarna till hösten 2022. Nytt datum är den 1 och 2 oktober (Örebro). Informationen på hemsidan kommer uppdateras och nya datum för anmälan kommer publiceras. Ni som redan har anmält er kommer kontaktas av kansliet…. View Article

Mr. Jackson
@mrjackson