Om oss

Vår vision är att vi ska verka för världsledande syn- och ögonvård

Verksamhetsidé

Optikerförbundet skall, genom utveckling av yrkesrollen, alltid verka för högsta möjliga patientsäkerhet.

I verksamheten ingår inte frågor av arbetsgivar- och arbetstagarkaraktär eller av kommersiell natur. Verksamhetens inriktning förtydligas genom policys för fyra
huvudområden.

Mål

Optikerförbundet skall, genom utveckling av yrkesrollen, alltid verka för högsta möjliga patientsäkerhet. För att nå vår vision har vi som mål att:

  • Optiker ska etableras som vårdgivare inom samsynsproblematik
  • Optometrisk ”shared care” ska vara etablerat 2025
  • Optiker ska ha rätt att använda och förskriva terapeutiska medikamenter senast 2040

Strategi

Visionen och målen skall nås genom en aktiv utveckling av yrkesrollen. Detta nås genom utveckling av grund-, fort- och vidareutbildning för leg Optiker, samt genom dialog och påtryckningar gentemot myndigheter, politiker och andra professioner och organisationer inom ögonvården.

Kvalitetspolicy

Optikerförbundets medlemmar skall verka för verksamheternas kvalitetscertifiering
enligt branschnormen ”Kvalitetsnorm i Synvården”, som Optikerförbundet medverkar i och står bakom.

Informationspolicy

Optikerförbundet skall genom aktiv informationsverksamhet, gentemot myndigheter, politiker och andra professioner och organisationer inom ögonvården, verka för att vi når våra mål och vår vision.

Organisationspolicy

Optikerförbundet skall organisera samtliga leg optiker och optikerstudenter.
Optikerförbundet skall ingå som medlem i nationella och internationella organisationer som gynnar förbundet att nå sina mål och sin vision.

Synfrämjandets Forskningsfond bildades 1984 av Sveriges Optikers Riksförbund, Sveriges Ögonläkarförening och Synskadades Riksförbund. Läs mer