Utbildning – CET

Utbildning – CET

Kommande kurser

Aktuella kurser arrangerade av Optikerförbundet och som är berättigade för CET poäng.

*För medlemspris behöver du logga in

Aktuella kurser som ges av godkänd extern kursgivare och som är berättigade för CET poäng

Inga kurser f.n.

Ansök om CET-Poäng 

Externa kursanordnare kan ansöka om att få en utbildning CET-poäng berättigande

Kurser genomförda av externa anordnare med fort- och vidareutbildning i yrket ger poäng. Kursen ska ha en inbjudan med öppen karaktär så att flera från olika verksamhetsställen kan delta. Enbart produktinformation från leverantör ger inte poäng, ej heller internutbildning på enskilt företag. Poänggivande är kurs och seminarium med förankring i den kliniska vardagen.

Extern kursansvarig ska garantera det kliniska innehållet och sköter redovisningen av deltagare. Redovisning bygger på att deltagare prickas av vid in- och utträde från varje fortbildningspass.

Extern kursgivare debiteras 5000 SEK exkl. moms för hanteringskostnad. Poänggodkänd kurs kan ges obegränsat antal gånger utan ytterligare kostnad under tolv månader från första tillfället.

 

Fortbildningskurser arrangerade av externa kursgivare anmäls av extern ansvarig person genom att fylla i nedanstående formulär.

– Ansvarig kursarrangör erhåller därefter användarnamn och lösen och kan därefter registrera kursdetaljer. Efter godkännande av Optikerförbundet publiceras kursen och görs tillgänglig för medlemmar och i förekommande fall icke medlemmar.

– Optikerförbundet tillhandahåller streckkods scanner för registrering av närvaro av medlemmar. Därvid används medlemskort utfärdat av Optikerförbundet.

För uppdatering av fortbildningspoäng återlevereras scanner asap till Optikerförbundet.

Anmälan extern kursansvarig

Styrelsen utgör bedömande grupp för tilldelning av poäng. Extern kursanordnare måste ha sökt ackreditering för poäng i förväg hos Optikerförbundet. Ansökan skickas i god tid före tänkt kursstart till Optikerförbundets styrelse.

Kursens poängtilldelning ska klart framgå i inbjudan till deltagare.
Poängtilldelning i efterhand är inte möjlig

Ansöknings blankett

Poängtilldelning
Aktiviteter som ger CET-poäng:
Deltagande i föredrag 45 – 60 min
Genomförd godkänd examen från Master, Magister eller kursen Diagnostisk Optometri
Artikelpublicering i Optik/liknande
Artikelpublicering i vetenskaplig litteratur

Begränsningar
Max 08 poäng – per dag
Max 20 poäng – för kurs över flera dagar som inte ger formell kompetens.
Max 30 poäng – för kurs över flera dagar som ger formell kompetens.

SOFEP

Sveriges Optikerförbunds Efterutbildnings Program

Optikerförbundet lanserade 2010 ett nytt program för fortbildning. Genom SOFEP erbjuder vi regionala kurser på flera platser i landet. Kurserna ges kvällstid, på vardagar, mellan kl. 18.00 – 21.00. Allt i syfte att underlätta och ge enkelt tillträde för alla medlemmar.

SOFEP-kurserna vänder sig både till medlemmar i Optikerförbundet och ej medlemmar. Medlemspriset är från 1000:- inkl. moms, medan priset för icke medlemmar är från 2000:- inkl. moms.

Vidareutbildning

Om CET-poäng och kompetensutveckling

Kravet är att samla på sig 36 poäng per treårsperiod. Därmed visar du som är optiker att du sköter din fort- och vidareutbildning på av Optikerförbundets tolkning föreskrivet sätt, dvs det hälso- och sjukvårdsförfattningarna anger. Vid fler än 36 poäng kan du till efterföljande treårsperiod maximalt överföra tio poäng. Aktuell period är 1 januari 2018 till 31 dec 2020.

Detta följer redan i kraft varande praxis i närliggande länder och får anses som igångvarande standard för poängsättning av fort- och vidareutbildning i ett internationellt perspektiv.

Förslaget grundades initialt på erfarenheter från främst Norge men även England, Holland, Tyskland, Australien och USA har bidragit. Optikerförbundet erbjuder medlemmarna efterutbildningsprogram som ger fortbildningspoäng för deltagande i arrangemang med utgångspunkt i den kliniska vardagen. Genom att delta kan du genom CET poäng som redovisas på vår hemsida visa publikt att du sköter dig enligt hälso- och sjukvårdsförfattningarnas lagstadgade krav på kontinuerlig fortbildning.

Gemensam nordisk syn på poängtilldelning

Enligt gemensamt beslut i nordiskt Optiker Råd, NOR, ska kurser som hålls inom ett lands gränser hanteras av respektive lands förbund. Lokal prissättning tillämpas. Vidare måste en kurs godkännas lokalt, d.v.s. kurs godkänd i annat nordiskt land måste prövas lokalt i det egna landet innan den kan bli poänggivande.

Internationellt jämförbart krav

Optikerförbundet har lett en arbetsgrupp i European Council of Optometry and Optics, ECOO, med resultat att ECOOs medlemsländerna enats om att hålla samma poängberäkning för fortbildning. Därmed justerar vi efter det och sätter poängkravet till ett per månad eller 12 per år eller som för Sveriges del 36 poäng för tre år. Tilldelningen för en lektion 45-60 min ger en poäng. Uttrycket CET-poäng eller CET-fortbildning kommer av engelskans Continuing Education and Training och förkortas följaktligen CET med ändelsen som tillägg för vad som menas.

Verifierade kompetenser

Under hösten 2018 har vi på Optikerförbundet jobbat med ett nytt system där ni som medlemmar kan ansöka om verifiering inom olika kompetensområden.

Till en början kommer vi att öppna anmälningar för följande områden:

  • Screening för Diabetesretinopati
  • Tillpassning av Speciallinser
  • Tillpassning av Orto-K linser

Framöver kommer vi även att lansera:

  • Screening för Glaukom
  • Synsvagsoptometri
  • Samsynsproblem

Varje verifiering av särskild kompetens kostar 1000kr (inkl. moms – vi fakturerar inte företag då kompetensen är personlig och inte anknuten till ett företag).

Den gäller under en fyra års period (t.ex. Jan 2019-Jan 2023). Därefter skall man ansöka om verifiering för en ny fyra års period. Detta sker genom att ladda upp tre fall (som inte är äldre än 6 månader) som visar att du jobbar aktivt inom detta kompetensområde.

Efter ni har genomfört verifieringsprocessen och blivit godkänd kommer ni att få ett diplom och dessutom kommer era särskilda kompetenserna att vara sökbara på de allmänna sidorna på ”Optikerforbundet.se”.

Detta kommer att synliggöra era specialområden och underlätta för patienter och kollegor att hitta just dig!