Optikerförbundets riktlinjer

Avsikten med kliniska riktlinjer

Kliniska riktlinjer är framtagna för att ange riktlinjer för en minsta nivå för hur undersökning och/eller bedömningar respektive åtgärder bör utföras vid hantering av patienter av olika kategorier som Optikerförbundet efter bedömning fastställt ska gälla i Sverige.

Riktlinjer är omfattande men kortfattat beskrivna. Referenser är inkluderade.
Respektive optometrist / optiker är ansvarig för att upprätthålla denna minsta nivå, samt att göra de kompletterande undersökningar som kan krävas i det enskilda fallet, eller om nytillkommen kunskap visar att så bör ske.

Kliniska riktlinjer revideras löpande.

Översikt

Optiker och optometrister

I Sverige finns sedan 2014 optiker med behörighet att rekvirera och administrera läkemedel vid sina undersökningar. Dessa optiker har rätten att använda titeln optometrist i Sverige, vilket överensstämmer med den internationellt använda titeln. Titeln optometrist används bland annat av Region Skåne (Melin, 2019).

För att inte skapa oklarhet avseende titeln optometrist, får inte andra än de som har behörighet som optiker att rekvirera och administrera läkemedel, använda titeln optometrist.

Optometrister utgör idag ca 20% av den totala yrkeskåren av optiker och allt fler väljer att vidareutbilda sig efter grundutbildningen.

Optiker och Optometrister är de som utför majoriteten av primära ögonundersökningar i Sverige (http://www.ecoo.info, 2017).

Optiker och Optometrister har en viktig funktion i den svenska ögonhälsovården.

ICD-10

Här finner du information om ICD-10 koder, och dess syfte.
Här finner du söksidan för diagnoskoderna. Klicka dig fram till önskad diagnos i vänsterspalten, eller använd sökrutan uppe till höger.

Ladda ner PDF

AMD

Hantering av patienter med AMD.

Författare: Jeanette Brandt, MSc Klinisk Optometri

Reviderat av: Ögonläkare Amin-Robert Kassem

Godkänt för publicering, datum: 2024-02-12

Ladda ner PDF

Att remittera en patient

Författare: Göran Skjöld, Msc klinisk optometri, FAAO

Reviderat av: Rune Brautaset

Godkänt för publicering, datum: 2019-12-20

Reviderat datum: 2024-01-17

Ladda ner PDF

Covid-19

Hantering av patienter med påverkad synfunktion efter Covid-19

Författare: Jan Johansson, MSc Klinisk optometri, Med dr

Reviderat/Granskat av: Jeanette Brandt, MSc klinisk optometri

Godkänt för publicering, datum: 2023-03-24

Ladda ner PDF

Diabetes

Hantering av patienter med diabetes mellitus (DM) samt misstanke om DM diabetes mellitus.

Författare: Catarina Ericson, MSc Klinisk optometri, Leg Optiker

Reviderat/Granskat av: Ögonläkare Amin-Robert Kassem

Godkänt för publicering, datum: 2020-02-28

Ladda ner PDF

Entropion och Ektropion

Hantering av patienter med entropion och ektropion

Författare: Karin Westerlund, Magister i Klinisk Optometri

Reviderat/Granskat av: Ögonläkare Amin-Robert Kassem

Godkänt för publicering, datum: 2020-05-15

Ladda ner PDF

Glaukom

Hantering av patienter med ökad risk för glaukom.

Författare: Göran Skjöld, Msc klinisk optometri, FAAO
Granskat av: Ögonläkare Roger Sidestam, Ögonläkare Marcelo Ayala

Godkänt för publicering, datum: 2024-01-23
Reviderat datum: 2024-01-23

Ladda ner PDF

Hypopyon och Hyphema

Hantering av patienter med Hypopyon / Hyphema.

Författare: Karin Westerlund, Magister i Klinisk Optometri

Reviderat/Granskat av: Ögonläkare Amin-Robert Kassem

Godkänt för publicering, datum: 2020-03-27

Ladda ner PDF om Hypopyon

Ladda ner PDF om Hyphema.

Irit

Hantering av patienter med Irit

Författare: Karin Westerlund, Magister i Klinisk Optometri

Granskat av: Ögonläkare Amin-Robert Kassem

Godkänt för publicering, datum: 2019-12-18

Ladda ner PDF

Katarakt

Hantering av patienter med katarakt.

Författare: Jonas Upphagen, MSc Klinisk Optometri

Reviderat/Granskat av: Ögonläkare Amin-Robert Kassem

Godkänt för publicering, datum: 2019-12-10
Reviderat datum: 2024-02-14

Ladda ner PDF

Bilaga PDF – Lista på hur Sveriges optiker i respektive län upplever kriterierna för kataraktoperation gällande visus och optiska besvär.

Keratokonus

Hantering av patienter med keratokonus

Författare: Karin Westerlund, MSc Klinisk optometri

Anita Robertson, MSc Klinisk optometri

Reviderat/Granskat av: Ögonläkare Amin-Robert Kassem

Godkänt för publicering, datum: 2020-09-11

Ladda ner PDF

Konvergensinsufficiens

Hantering av patienter med Konvergensinsufficiens
Författare: Anders Wedin, Leg Optiker, MSc Klinisk optometri,
Reviderat/Granskat av: Peter Lewis, Leg Optiker, PhD
Jeanette Brandt, Leg Optiker, MSc Klinisk optometri

Godkänt för publicering, datum: 2022-04-06

Ladda ner PDF

Myopi

Hantering av patienter med myopi.

Författare: Magnus Holmquist, DO-utbild. KI. Leg. Optiker

Reviderat av: Pelsin Demir, Doktorand, BSc (Optom), MSc, Leg. Optiker

Godkänt för publicering, datum: 2020-02-04

Ladda ner PDF

Patient som söker pga. prickar/flugor och/eller ljusfenomen i synfältet

Författare: Göran Skjöld, Msc klinisk optometri, FAAO

Reviderat/granskat av: Rune Brautaset och Jeanette Brandt

Godkänt för publicering, datum: 2021-03-01

Ladda ner PDF

Pinguecula och pterygium

Hantering av patienter med pinguecula och pterygium

Författare: Karin Westerlund, Magister i Klinisk Optometri

Reviderat/Granskat av: Ögonläkare Amin-Robert Kassem

Godkänt för publicering, datum: 2020-06-12

Ladda ner PDF

Pupill

Hantering av patienter med rubbning av pupillfunktionen.

Författare: Karin Westerlund, Magister i Klinisk Optometri

Reviderat/Granskat av: Ögonläkare Amin-Robert Kassem

Godkänt för publicering, datum: 2020-04-17

Ladda ner PDF