Optometridagarna 2021

Styrelsen har beslutat att Optometridagarna 2021 blir i digitalt format.

Covid-19 pandemin satte stopp för Optometridagarna 2020 och med rådande omständigheter med oklart smittspridningsläge är det svårt, och oansvarigt, att planera för fysiska Optometridagar våren 2021.

Styrelsen har därför beslutat att Optometridagarna, 13 och 14 mars 2021, kommer genomföras digitalt. Vi kommer ha två dagar med föreläsningar och interaktiv aktivitet där vi alla har möjlighet att förkovra oss inom olika teman.

Vi jobbar nu med att anpassa programmet så att det passar ett digitalt format och kommer gå ut med ett detaljerat program så fort vi har det klart.

Men reservera redan nu helgen 13-14 mars 2021!

Inbjudan och anmälan kommer som vanligt skickas ut i november/december.