Synundersökning – hur ofta?

Synundersökning – hur ofta?

Rekommenderat intervall för undersökning av synen

Den legitimerade optikern är ansvarig för att ge råd om hur ofta undersökning bör göras

Detta råd måste vara individuellt anpassat, och får inte vara baserat på en eventuellt förväntad försäljning. Råd som lämnas ska vara tydliga och ska journalföras.

Den uppföljningsfrekvens som normalt rekommenderas är:

Årlig undersökning rekommenderas för de som är

 • Upp till 18 år – med korrigerat synfel eller med samsynsproblem
 • Över 65 år – med och utan synfel och samsynsproblem
 • Använder kontaktlinser – Normal minimifrekvens för uppföljning av ögonhälsa hos kontaktkinsanvändare

Undersökning  vart annat år rekommenderas för de som är

 • Upp till 18 år – utan synfel eller samsynsproblem
 • 40-65 år – med och utan synfel eller samsynsproblem

Undersökning vart tredje år rekommenderas för de som är

 • 18-40 år – med eller utan synfel eller samsynsproblem
Dag- eller månadslinser för dagbruk
 • Förstagångs tillpassning:
  Första månaden tät uppföljning
 • Uppföljning av ögonhälsa:
  Varje år
Vecko- eller månadslinser för dygnet-runt bruk
 • Tillpassning:
  Första tre månaderna tät uppföljning
 • Uppföljning av ögonhälsa:
  Var sjätte månad 

* Andra fall då tätare undersökning måste rekommenderas är till exempel då ärftlighet för ögonsjukdomar finns, eller för barn med stora eller snabba ändringar av synen, eller med samsynsproblem.