Skärpta myndighets rekommendationer COVID-19

Det införs lokala allmänna råd för covid-19 i allt fler regioner. Gemensamt för många av dessa är att man ombes avstå från ”att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum…” etc. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas dock inte av dessa råd. Optikerförbundets tolkning är därför att synundersökningar inte omfattas av råden.
Läs mer om de lokala råden och hur länga de gäller på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Mer info: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/