SOFEPs uppdaterade Remisskurs – av optiker för optiker!

nmälan öppen för SOFEPs uppdaterade Remisskurs – av optiker för optiker!
Denna kurs är för dig som vill repetera men också få nya verktyg för att skriva korrekta och relevanta remisser för att säkra hög patientsäkerhet.

När remiss ska skickas måste det i varje enskilt fall beaktas om verklig remissorsak finns.
Samtidigt måste remissorsaken vara tydligt angiven så att mottagaren av remissen kan sätta
sig in i den verkliga orsaken, och med ledning av det, kunna göra en prioritering.

Under denna hybridutbildning som omfattar föreläsningar på distans och moderatorhandledda gruppdiskussioner, får du teoretisk bakgrund, såsom riktlinjer och diagnoskoder, så att du på ett professionellt sätt, kan skriva koncisa, relevanta och patientsäkra remisser.

Remissen är optikerkårens ansikte utåt mot övriga sjukvården, det är därför av högsta prioritet att alla optiker känner sig bekväma och skriver korrekta remisser. Anmäl finner du under utbildning CET.