Om Optikerförbundet

  • Vi arbetar för optikeryrket i samhället
  • 1550 optiker är redan med
  • Du borde också vara med

Medlemsenkäten 2020

I juni 2020 genomförde Optikerförbundet en medlemsenkät. Hela 231 medlemmar svarade på enkäten, vilket motsvarar 24% av våra medlemmar.

Optometridagarna

Utbildning- CET

Våra riktlinjer