Om Optikerförbundet

  • Vi arbetar för optikeryrket i samhället
  • 1550 optiker är redan med
  • Du borde också vara med

Nya Remisskursen – av optiker för optiker!

Remissen är optikerkårens ansikte utåt mot övriga sjukvården, det är därför av högsta prioritet att alla optiker känner sig bekväma och skriver korrekta remisser. Ta ditt ansvar och anmäl dig!

Optometridagarna

Utbildning- CET

Våra riktlinjer

Mr. Jackson
@mrjackson