Rune Brautaset

Ordförande
Namn: Rune Brautaset
Tel.arb. 08-672 38 40
E-post

Jeanette Brandt

Vice Ordförande
Namn: Jeanette Brandt
Tel.arb. 010-244 18 00
E-post

Ansvarsområde: Optikerförbundets Riktlinjer

Gabriella Rosén

Ledamot
Namn: Gabriella Rosén
Mob. 073-650 70 17
E-post

Ansvarsområde: Utbildningsgruppen

Stina Lönn

Ledamot
Namn: Stina Lönn
Mob. 070-628 23 32
E-post

Ansvarsområde: Utbildningsgruppen

Anna-Maria Lingvall

Ledamot
Namn: Anna-Maria Lingvall
Tel.arb 070-227 80 56
E-post

Ansvarsområde: Verifierade kompetenser

Jenny Sandh

Ledamot
Namn: Jenny Sandh
Mob. 070-943 16 43
E-post

Ansvarsområde: Utbildningsgruppen

Michael Nyman

Ledamot
Namn: Michael Nyman
Mob.
E-post

Ansvarsområde: Ansökan om CET-poäng

Jonas Upphagen

Suppleant
Namn: Jonas Upphagen
Tel.arb 0702308943
E-post

Ansvarsområde: Utbildningsgruppen

Lovisa Bergström

Suppleant
Namn: Lovisa Bergström
Tel: 0704072848
Epost: lovisaber@gmail.com


Valberedningen

Kristina Berg, Sammankallande
E-post: kristina.berg@ki.se

Peter Lewis
E-post: peter.lewis@specsavers.com

Marika Wahlberg Ramsay
E-post: marika.wahlberg.ramsay@ki.se


Övriga

Olle Lindström

Kassör , VD Optotek
Namn: Olle Lindström
Mob. 070-817 71 85
E-post: olle.lindstroem@eye-solutions.se

Ansvarsområde: Optometridagarna