Synskärpa – Visus

Synskärpa, visus, är ett mått på ögats upplösningsförmåga, förmåga att urskilja små detaljer.

Synskärpa 1,0 är det värde som vanligen kallas ”normal syn”. Det är den synskärpa de flesta personer kan uppnå (lite förenklat innebär detta att man kan läsa en normal bilnummerplåt på ca 50 meters avstånd). Synskärpa 1,0 är ett genomsnittligt mått på ögats upplösningsförmåga i befolkningen. Det innebär inte att man har onormala ögon om man inte kan uppnå denna nivå.

Synskärpan är beroende av tre faktorer; förmåga att skapa en skarp bild på näthinnan, tillståndet för det område i näthinnan där bilden hamnar samt hur väl synbanor och det centrala nervsystemet (nervbanor och hjärnfunktion) fungerar tillsammans.

Vissa personer med normala ögon uppnår nivån 0,5, utan att för den skull ha något fel på sina ögon. Andra kan uppnå så hög nivå som 2,0 eller. Det beror på olika ögons upplösningsförmåga. Upplösningsförmågan beror av hur tätt receptorerna sitter bak i ögat i näthinnan. Det varierar naturligt från person till person.

Om en person har många receptorer på näthinnan kan den urskilja mindre och fler detaljer och får vid test ett högt värde på synskärpa.Lite förenklat kan antalet fotoreceptorer jämföras med antalet megapixler en kamera har – ju fler receptorer desto mer detaljrikedom och skärpa i bilden

Synskärpa testas genom att läsa bokstäver, med en förutbestämd storlek, på en syntavla som normalt är placerad på 5-6 meters avstånd. Ju mindre bokstäver som urskiljas, desto högre värde för synskärpa. För personer som inte kan läsa bokstäver som till exempel barn kan särskilda symboler istället används.
Vid en synundersökning mäts synskärpan utan korrektion, med bästa korrektion och ibland även med den befintliga korrektionen. Värde på synskärpan mäts separat för höger och vänster öga, samt för båda ögonen tillsammans.

Värde för höger öga anges som H för höger, eller OD (Oculus Dexter). Vänster öga anges V för vänster eller OS (Oculus Sinister). För båda ögonen anges Bino som förkortning av Binokulärt eller OA (Oculus Ambigui).