Synintyg

Intyg om synprövning för körkort kan utfärdas hos optiker

Vid behov kan en fullständig synundersökning behöva genomföras, beroende på vilken typ av intyg som ska utfärdas.

Mer information om kraven på synfunktioner finns att läsa hos Transportstyrelsen.

De medicinska kraven i trafiken


Intyg om synprövning för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort (grupp I)

– Får utföras av leg. optiker eller personal med godkänd utbildning anställd hos optiker.

Intyg – TSTRK 1034

Intyg om synprövning avseende förlängd giltighet av C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE vid ansökan med hälsodeklaration.

– Får utföras av leg. optiker om sökanden vid ansökningstillfället inte fyllt 45 år.

Intyg – TSTRK 1058