Synkorrigering

Glasögon har använts för att korrigera synfel sedan 1200-talet. Principen idag är fortfarande den samma, det handlar om att kompensera för starka, för ögats försvaga eller nedsatta förmåga att bryta (fokusera) ljus. Genom att ändra kraften med rätt mängd beroende på av vilket typ av synfel eller problem som finns.

Det finns för och nackdelar med alla metoder, prata med din optiker för att få individuellt anpassade råd för vilken lösning som passar ditt behov.

Glasögon

Genom att montera en lins med styrka i en glasögonbåge kan synfelet kompenseras. Glasen kan tillverkas i mineralglas (glas-glas) eller olika sorters speciella plastmaterial. Idag är plastmaterial det absolut vanligaste då de är betydligt lättare och spricker inte om de råkar tappas.

För att minska störande reflexer i glaset och få ett så genomskinligt glas som möjligt kan en yta på glaset läggas till som minimerar blänket i glasytan (antireflex-behandling). Det finns även hårdhetsbehandlingar som gör att glasen blir mer reptåliga.

Beroende av typ av synfel och varierande synbehov kan olika situationer kräva varierande styrka för att ögonen ska fokusera rätt vid just det tillfället. Detta kan lösas genom att ha glasögon anpassade för specifika avstånd och ändamål till exempel bilkörning (6 m +), bildskärm (ca 60-70 cm) eller läsning (ca 40 cm). Men även glasögon som istället har flera olika styrkor, så kallat progressiva glas.

Det är väsentligt att glasögonen är rätt justerade efter individen, i syfte att korrektionsglasens brytning ska ge så bra synförmåga som möjligt.

En noggrann synundersökning föregår tillpassning av korrektionsglasen och tillverkning av glasögon för att erhålla bästa möjliga synförmåga.

Kontaktlinser

Kontaktlinser innebär att den korrigerande linsen sätts direkt på ögat. Det finns idag kontaktlinser för de allra flesta synfel oavsett om man är översynt, närsynt, har astigmatism eller är presbyop (ålderssynt).
Det finns mängder olika kontaktlinser, de skiljer sig i material, passform, egenskaper och kan vara avsedda för att användas i allt från enstaka dagen till flera dagar i följd/dygnet runt.
Det är synnerligt viktigt att en kontaktlins tillpassas och kontroleras regelbundet för att säkerställa att den fungera som avsett med dina ögon.

Kontaktlinsen är i regel en säker produkt, om den tillpassas rätt och används enligt instruktioner. Eftersom linsen sitter direkt på ögat är det viktigt att material, bärandevana, bytesintervall och passform är individuellt anpassade för att minimera risken för komplikationer.

Optikern behöver ta ställning till många faktorer som ögas form, storlek, tårfilm, fetthalt i tårarna, hornhinnan, synfelet, synbehoven och miljön där linserna kommer användas. Bara för att en produkt är godkänd för tex. dygnetruntbruk innebär ingen garanti för att den är säker och kommer fungera för just dina ögon.
För ett säkert kontaktlinsbärande är det viktigt att ögonen regelbundet undersöks hos optikern för att eventuella biverkningar ska upptäckas i tid och kunna åtgärdas. I många fall kan du själv inte känna eller upptäcka problem, utan det behövs en undersökning med mikroskop.
Utprovning och tillpassning av kontaktlinser ställer en hel del krav på kunskap och därför är detta enligt Patientsäkerhetslagen förbehållet hälso- och sjukvårdspersonal, som till exempel leg. optiker med kontaktlinsbehörighet.

Ortokeratologi ”Orto-K”

Genom att sova med speciella kontaktlinser, som endast används under natten, kan formen på ögat påverkas. Denna möjlighet att tillfälligt ändra ögats form, och på så sätt även styrka, kan användas för att korrigera synfel.
De linser som används, är speciellt designade stabila linser, som normalt byts varje år, i vissa fall krävs byte oftare. Behandlingen är en reversibel process, det vill säga att effekten bibehålls endast så länge behandlingen pågår. Avslutas behandlingen kommer hornhinnan i ögat återgå till sin ursprungliga form, styrka och synfel.

Orto-K-behandling är en icke-kirurgisk teknik och utförs av legitimerade optiker med speciell kompetens.

Det finns stöd för att Orto-K-behandling kan användas i syftet att begränsa utvecklingen av närsynthet.

Det kan vara ett alternativ till synfelskirurgi, för den som vill slippa glasögon eller kontaktlinser dagtid eller vid utövande av sport.
Den som enligt sitt körkort behöver använda synhjälpmedel vid bilkörning rekommenderas att ha med sig ett intyg från sin optiker om pågående Ortho-k-behandling.

Olika typer av linser

Endagslinser

Månadslinser

Dygnet-runt-linser

Hårda/stabila linser

Progressiva linser

Nattlinser

Synfelskirurgi

Med detta menas alla de olika typer av kirurgiskabehandlingar och operationer som finns för att ändra ögats brytkraft för att förbättra seendet och eliminera eller reducera behovet av glasögon eller kontaktlinser.
Det kan handla om behandlingar med laser eller operationer där en ny lins sätts in i ögat.
För att veta vilken behandling som kan vara aktuell, krävs en undersökning där speciella parametrar bedöms. Viktigt är bl.a. synfelet storlek, hornhinnans kupighet, tjocklek och utseende, ögats tryck och pupillens storlek, men även faktorer som medicinering och allmänhälsa spelar in.

Vissa synfel kan behöva en kombination av nedanstående metoder.

Laserbehandlingar:

Elsa (Excimer Laser Sub Epithelial Ablation. Kallas även LASEK)– En ytlig laserbehandling.

LASIK (Laser In Situ Keratectomy) och LASAK (Laser Anterior Keratectomy) – Här görs en flik och laserbehandlingen görs under denna. Skillnaden på dessa två är tjockleken på fliken.

IntraLase/FS LASIK/Femtosecondlaser- Även vid dessa görs en flik men här används en femtosecondlaser för att skära fliken. Det är den senaste metoden av laserbehandlingar.

Operationer:

ICL(Intraocular Contact Lens)- En speciell plastlins opereras in i ögat, den egna linsen finns kvar orörd i ögat

RLE (Refractive Lens Exchange) kallas även för CLE (Clear Lens Extraction)- Vid denna operation byts den egna linsen i ögat ut mot en plastlins med lämplig styrka. Denna operation kan jämföras med vanliga gråstarrsoperationer.

INTACS (Inlägg av plastringar i hornhinnan)- Här sätts plastringar in i hornhinnan för att ändra kupigheten och därmed brytkraften.

Synträning

Ett rent optiskt synfel går inte att träna bort. Men synproblem kan bero på annat än bara själva optiken i ögat, som endast är en komponent i en fungerande syn. I ögonen har vi muskler som bland annat styr hur ögonen rör sig och förmågan att växla mellan lång och nära fokus. Dessutom ska hjärnan bearbeta all information som ögonen samlar in och det är där själva seendet uppstår.

Som med alla muskler eller funktioner i kroppen kan det uppstå problem tillföljd av underfunktion, överbelastning eller kramp.

Så även en person utan ett optiskt synfel kan uppleva problem med synen, det kan vara svårigheter vid läsning, som att raderna inte står still, trötthet och grusig känsla i ögonen, suddighet på nära eller långt avstånd, problem att växla mellan avstånd, dubbelseende eller tillfällig suddighet. Problemen kan komma och gå eller bara visa sig under vissa påfrestande situationer.

För denna typ av problem kan synträning vara ett alternativ eller komplement till synkorrektion. Optikern ger, efter undersökningen, råd om detta i de fall där det är tillämpligt.