Synundersökning – Hur ofta?

Rekommenderat intervall för undersökning av synen

Den legitimerade optikern är ansvarig för att ge råd om hur ofta undersökning bör göras

Detta råd måste vara individuellt anpassat, och får inte vara baserat på en eventuellt förväntad försäljning. Råd som lämnas ska vara tydliga och ska journalföras.

Den uppföljningsfrekvens som normalt rekommenderas är:

Vare år

Vartannat år

Vart tredje år

Kontaktlinser

* Andra fall då tätare undersökning måste rekommenderas är till exempel då ärftlighet för ögonsjukdomar finns, eller för barn med stora eller snabba ändringar av synen, eller med samsynsproblem.