Utbildning – CET

Kommande kurser

Kurser berättigade för CET-poäng

Ansök om CET-poäng

Externa kursanordnare kan ansöka om att få en utbildning CET-poäng berättigande

Kurs som hålls av extern annordnare

Anmälan extern kursansvarig

Ansökan om poängtilldelning

Ansökan om poängtilldelning Webbinarie

Poängtilldelning

SOFEP

Sveriges Optikersförbunds Efterutbildnings Program.

Optikerförbundet lanserade 2010 ett nytt program för fortbildning. Genom SOFEP erbjuder vi regionala kurser på flera platser i landet. Kurserna ges kvällstid, på vardagar, mellan kl. 18.00 – 21.00. Allt i syfte att underlätta och ge enkelt tillträde för alla medlemmar.

SOFEP-kurserna vänder sig både till medlemmar i Optikerförbundet och ej medlemmar. Medlemspriset är från 1700:- inkl. moms, medan priset för icke medlemmar är från 2700:- inkl. moms.

Vidareutbildning

Om CET-poäng och kompetensutveckling.

Kravet är att samla på sig 36 poäng per treårsperiod. Därmed visar du som är optiker att du sköter din fort- och vidareutbildning på av Optikerförbundets tolkning föreskrivet sätt, dvs det hälso- och sjukvårdsförfattningarna anger. Vid fler än 36 poäng kan du till efterföljande treårsperiod maximalt överföra tio poäng. Aktuell period är 1 januari 2021 till 31 dec 2023.

Detta följer redan i kraft varande praxis i närliggande länder och får anses som igångvarande standard för poängsättning av fort- och vidareutbildning i ett internationellt perspektiv.

Förslaget grundades initialt på erfarenheter från främst Norge men även England, Holland, Tyskland, Australien och USA har bidragit. Optikerförbundet erbjuder medlemmarna efterutbildningsprogram som ger fortbildningspoäng för deltagande i arrangemang med utgångspunkt i den kliniska vardagen. Genom att delta kan du genom CET poäng som redovisas på vår hemsida visa publikt att du sköter dig enligt hälso- och sjukvårdsförfattningarnas lagstadgade krav på kontinuerlig fortbildning.

Gemensam nordisk syn på poängtilldelning

Enligt gemensamt beslut i nordiskt Optiker Råd, NOR, ska kurser som hålls inom ett lands gränser hanteras av respektive lands förbund. Lokal prissättning tillämpas. Vidare måste en kurs godkännas lokalt, d.v.s. kurs godkänd i annat nordiskt land måste prövas lokalt i det egna landet innan den kan bli poänggivande.

Internationellt jämförbart krav

Optikerförbundet har lett en arbetsgrupp i European Council of Optometry and Optics, ECOO, med resultat att ECOOs medlemsländerna enats om att hålla samma poängberäkning för fortbildning. Därmed justerar vi efter det och sätter poängkravet till ett per månad eller 12 per år eller som för Sveriges del 36 poäng för tre år. Tilldelningen för en lektion 45-60 min ger en poäng. Uttrycket CET-poäng eller CET-fortbildning kommer av engelskans Continuing Education and Training och förkortas följaktligen CET med ändelsen som tillägg för vad som menas.

Verifierade kompetenser

Medlemmar kan i dagsläget ansöka om verifiering inom följande kompetensområden:

  • Samsynsproblem
  • Screening för Diabetesretinopati
  • Screening för glaukom
  • Synsvagsoptometri
  • Tillpassning av Avancerade kontaktlinser
  • Tillpassning av Orto-K linser

Verifieringen gäller under en fyra års period (t.ex. Jan 2024-Jan 2028). Därefter skall man ansöka om verifiering för en ny fyra års period. Beroende på kompetensområdet sker detta antingen genom ett nätbaserat prov eller via uppladdning av nya fallbeskrivningar (som visar att du jobbar aktivt inom detta kompetensområde).

Efter ni har genomfört verifieringsprocessen och blivit godkänd kommer ni att få ett diplom och dessutom kommer era särskilda kompetenserna att vara sökbara på de allmänna sidorna på ”Optikerforbundet.se”.

Detta kommer att synliggöra era specialområden och underlätta för patienter och kollegor att hitta just dig!

Lyssna på Avsnitt 21 – Optikerförbundets Verifierade Kompetenser av Optikerpodden med Jonas Upphagen på #SoundCloud