SOFEP WEB Att undersöka och bemöta barn men även äldre som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

12/4 WEB digital KL 18-21

Att undersöka och bemöta barn men även äldre som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fungerar bättre med en tydlig information redan från start.

I denna kurs går vi igenom vad de olika diagnoserna innebär, vilka problem de personerna ofta ställs inför och hur vi med förberedelse kan underlätta för dem. Om vi redan från början underlättar tanken på en synundersökning och ger information om vad som ska göras fungerar ofta denna bättre. Hur de olika mediciner som används vid dessa diagnoser och hur de påverkar ögonen och synen ingår också. Kursen innehåller en stor del teori men även introduktion till praktiskt arbete. Anmälan är bindande.


Sista anmälningsdag: 2021-04-02
Pris icke medlem: 2200 Kr
OBS! Medlemmar i Optikerförbundet (även studenter) måste logga in och anmäla sig via intranätet, för att kunna ta del av det rabatterade priset. Passa på att gå med som medlem innan du anmäler dig.

Namn
Arbetsplats och ort
E-post
Telefon dagtid

Faktureringuppgifter
Faktureras namn (företagsnamn, person el dyl)
Företagets VAT-nummer
Fakturaadress
Postnr
Ort

...eller fakturera kedja
Ev referens* (om kedja ska faktureras)
OBS! Välj kedja i listan ovan
Medlem i Optikerförbundet

Icke Medlem