SOFEP Att skriva och hantera remisser, distansutbildning

31/1-14/2 Distans

Denna kurs är för dig som är Leg optiker och vill repetera men också få nya verktyg för att skriva korrekta och relevanta remisser för att säkra hög patientsäkerhet.

När remiss ska skickas måste det i varje enskilt fall beaktas om verklig remissorsak finns. 

Samtidigt måste remissorsaken vara tydligt angiven så att mottagaren av remissen kan sätta  sig in i den verkliga orsaken och med ledning av det, kunna göra en korrekt prioritering.

Under denna hybridutbildning som omfattar föreläsningar på distans och moderatorhandledda gruppdiskussioner, får du teoretisk bakgrund, såsom riktlinjer och diagnoskoder, så att du på ett professionellt sätt, kan skriva koncisa, relevanta och patientsäkra remisser.

Remissen är optikerkårens ansikte utåt mot övriga sjukvården, det är därför av högsta prioritet att alla optiker känner sig bekväma och skriver korrekta remisser. Ta ditt ansvar och anmäl dig här!

Kursupplägg

Kursen startar 31 januari med att materialet, föredraget släpps till er för genomgång vid tidpunkt som passar er, efter detta följer 6 stycken multiple choicefrågor att besvara innan diskussionsdelen sker som görs via teams för denna kurs 14februari.

Kursen ger 3 CETSista anmälningsdatum har passerat.