SOFEP Remiss Distansutbildning

9/2-23/2 Distans

Denna kurs är för dig som vill repetera men också få nya verktyg för att skriva korrekta och relevanta remisser för att säkra hög patientsäkerhet. Kursen består av fyra delmoment, självstudier, reflektionsfrågor, videoföreläsning och avslutningsvis en mentorledd workshop. Under denna hybridutbildning , får du teoretisk bakgrund, såsom riktlinjer och diagnoskoder, så att du på ett professionellt sätt, kan skriva koncisa, relevanta och patientsäkra remisser. Slutförd kurs ger 4 CET poäng.

Självstudier kan påbörjas från 9 februari 2023 och avslutas den 23 februari med en mentorledd workshop kl. 19:00.

Pris 1700 för medlemmar och 2700 för icke medlemmar


Sista anmälningsdag: 2023-02-07
Pris icke medlem: 2700 Kr
OBS! Medlemmar i Optikerförbundet (även studenter) måste logga in och anmäla sig via intranätet, för att kunna ta del av det rabatterade priset. Passa på att gå med som medlem innan du anmäler dig.

Namn
Arbetsplats och ort
E-post
Telefon dagtid

Faktureringuppgifter
Faktureras namn (företagsnamn, person el dyl)
Företagets VAT-nummer
Fakturaadress
Postnr
Ort

...eller fakturera kedja
Ev referens* (om kedja ska faktureras)
OBS! Välj kedja i listan ovan
Medlem i Optikerförbundet

Icke Medlem