SOFEP Remiss

1/12-1/12 Distans

Denna kurs är för dig som vill repetera men också få nya verktyg för att skriva korrekta och relevanta remisser för att säkra hög patientsäkerhet. Kursen består av fyra delmoment, självstudier, reflektionsfrågor, videoföreläsning och avslutningsvis en mentorledd workshop. Under denna hybridutbildning , får du teoretisk bakgrund, såsom riktlinjer och diagnoskoder, så att du på ett professionellt sätt, kan skriva koncisa, relevanta och patientsäkra remisser. Slutförd kurs ger 4 CET poäng. Självstudier kan påbörjas från torsdag 17 November och kursen avslutas den 1 December med en mentorledd workshop kl 19:00. Pris 1700 för medlemmar och 2700 för icke medlemmarSista anmälningsdatum har passerat.