Remiss SOFEP

4/10-18/10 Distans

Denna kurs är för dig som vill repetera men också få nya verktyg för att skriva korrekta och relevanta remisser för att säkra hög patientsäkerhet. Kursen består av fyra delmoment, självstudier, reflektionsfrågor, videoföreläsning och avslutningsvis en mentorledd workshop. Under denna hybridutbildning, får du teoretisk bakgrund, såsom riktlinjer och diagnoskoder, så att du på ett professionellt sätt, kan skriva koncisa, relevanta och patientsäkra remisser. Självstudier kan påbörjas från 4 oktober och kursen avslutas den 18 oktober en mentorledd workshop kl. 19:00- 20:00. Slutförd kurs ger 4 CET poäng. Pris 1700 för medlemmar och 2700 för icke medlemmarSista anmälningsdatum har passerat.