Fundusbedömning och handläggning på nya villkor

16/3-16/3 Digital utbildning

Distanskurs som ger 3 CET-poäng


Efter genomgången kurs har du utökat din kunskapsbank för att ta hand om och handlägga dina patienter enligt Socialstyrelsens nya regelverk för optiker. Vi berör hur lagändringarna konkret påverkar optiker i den kliniska vardagen och applicerar dessa på ögonbottenbedömningar.


Du ska efter kursen ha kunskap om hur en normal, fysiologisk ögonbotten ser ut samt få en rutinmall för hur man granskar de olika strukturerna. Du får kunskap och förståelse för riskfaktorer, de vanligaste normalvarianterna och sjukdomarna man kan upptäcka samt hur du handlägger dessa enligt den nya föreskriften. Genom detta vinner du också större insikt i ögonvårdskedjan och optikerns allt mer avancerade roll kopplat till arbetssättet shared care och RAK (rätt använd kompetens).


Under utbildningen får du tillämpa de teoretiska kunskaperna genom olika fall där du praktiskt bedömer ögonbottnar, föreslår diagnos, handläggning och planering, som om det var en egen patient i butik eller klinik.


Kunskapen är oberoende av metod, alltså applicerbar både vid exempelvis funduskamera, oftalmoskopi, 90-lins, SLO etc.


Pris: 1495 kr exkl moms


Vi rekommenderar att delta via dator, samt med mikrofon eller headset.


Kurstillfälle 15 maj kl 8.15-12.00 (15 min paus)

Kurstillfälle uppdelat på två tillfällen, 21 maj kl 8.15-10.00 och 23 maj kl 8.15-10.00


Genomförd kurs ger 3 CET-poäng och kursdiplom.


För anmälan och information maila gabriella.rosen@brightoptical.se


Sista anmälningsdag: 2025-03-16