Optometridagarna 2022
Örebro Conventum

Vid 2022s Optometridagar ses vi äntligen igen fysiskt. Efter att ha fått ställa in dagarna 2020 samt arrangera digitala dagar 2021 är signalen att det finns ett stort sug, bland båda optiker och leverantörer, efter att ”på riktigt” kunna ses igen och umgås.


Programmet för Optometridagarna 2022 innehåller allt från kommunikation till effekten av Covid-19. Lördagen inleds med ett tema om evidensbaserad optometrisk verksamhet och kommunikation, efterföljt av ett tema där vi tar upp ämnen som är och kommer bli nytt för vår kår.
Vi får bland annat se utfallet av shared-care verksamhet i Lund och höra om Lebers sjukdom där vi optiker bör vara första instans som misstänker att tillståndet bryter ut. Efter föreningsstämman fortsätter vi lördagen med två kontaktlinsrelaterade föreläsningar innan vi avslutar med svenska mästerskapen i optometri (glöm inte att alla kan delta ”live”).


Söndagen inleds med ett tema om samsynsproblematik där ackommodations- och konvergensinsufficiencs står i centrum. Förmiddagen avslutas med bakre segment där glaukom står i glaukom står i fokus.
Efter lunch har vi som vanligt ett ”gott & blandat” tema som i år bland annat omfattar Covid-19 relaterade effekter på synen.
Vi hoppas att programmet tillsammans med möjligheten att äntligen kunna ses igen gör att slår rekord i antalet deltagare som samlas i Örebro helgen 1-2 Oktober 2022

Datum: 1-2 oktober 2022

Utställare / Sponsor

Efter ett mycket lyckat digitalt Optometridagarna 2021 är det nu dags att börja boka monterplats för de fysiska Optometridagarna 1-2 oktober 2022 i Örebro Conventum.

Denna gång har vi bokat stora mässhallen på 3800 m2 så vi får plats med många utställare. Vi har dessutom lite mer ”luft” i programmet för att säkerställa att utställare får möjligheten att träffa deltagarna så mycket som möjligt.

  • Fredag den 30:de september är utställarlokalen tillgänglig mellan 09.00-18.00 för uppackning och iordningsställande av montrar.
  • Lördag den 1 oktober startar föreläsningarna som vanligt klockan 09,00.
  • Söndag den 2 oktober avslutas dagen ca 16,00

Ni som önskar närvara på optometridagarna i oktober bekräftar med
en anmälan och önskemål om monterstorlek senast den 6:e maj för att hinna rita
utställarkarta och utställarförteckning. OBS: Anmälan är bindande.

Anmälan sker via mail till Olle Lindström olle.lindstroem@eye-solutions.se, eller 0708-177185

Utställarinformation 22

Logisammanställning Optometridagarna

Utställarbrev

Utställarkarta

Utställarförteckning

Monterstorlekar och prislista:

  • 9  m2                                   28 000:-         plus moms
  • 18 m2                                 34 300:-         plus moms
  • 27 m2                                 40 600:-         plus moms

I baspaket ingår el. Montertillbehör och hyra av el. stolar, bord mm tillkommer.

Utställare beställer det som önskas direkt med Örebros monterservice.

För de som önskar lokaler för internutbildning/kickoff eller likande under fredagen kontaktar
Conventums projektledare Jessica Gruvald: jessica.gruvald@conventum.se