Optometridagarna 2023 – Optometri i förändring

Äntligen är det snart dags för Optometridagarna igen och vi har valt att kalla 2023 års Optometridagar för – Optometri i förändring. Med förändring syftar vi först och främst till förslaget på ny optikerföreskrift som precis har varit på remiss och som vi hoppas går genom och börjar gälla från 1 januari 2024. En ny föreskrift kommer ställa nya krav på oss som optiker och vi hoppas att dagarna ska bidra till delar av det kunskapslyft som kommer krävas. Förändring finns även i och med den diskussion som varit kring kliniska assistenter. Även detta kommer vi lyfta med söndagens paneldebatt.

Vi drar även igång en ny seminarium- och workshopserie “kom igång med” där man passen före och efter lunch kan välja på fundusbedömning eller OCT. Dessa seminarier/workshop har begränsat antal platser och går i parallell med ordinarie program.

Vi hoppas att programmet innehåller något för alla och att det är ett första steg in i vår nya optometriska vardag. Varmt välkomna till Optometridagarna 2023!

Tidig anmälan stänger 14 juni!

Anmäl hittar du här!