Rapporten om Glaukomprojektet i Region Skåne

Avsikten med projektet var att bidra till minskad belastning på den övriga ögonvården, med bibehållen eller även en ökad patientsäkerhet, genom att optometrister följer ett standardiserat protokoll för undersökning och hantering av patienter med ökad risk att utveckla glaukom.