Rapporten om Glaukomprojektet i Region Skåne

februari 20, 2020

Avsikten med projektet var att bidra till minskad belastning på den övriga ögonvården, med bibehållen eller även en ökad patientsäkerhet, genom att optometrister följer ett standardiserat protokoll för undersökning och hantering av patienter med ökad risk att utveckla glaukom.

Debattinlägg: ”Inför en nationell obligatorisk synundersökning för samtliga elever i årskurs 2.”

oktober 24, 2019

Genom att synens betydelse försummas är risken stor att barn inte får rätt hjälp, skriver optikern Fredrik Hägnefelt och forskarna Hans Richter och Rune Brautaset. Läs hela artikeln…