SOFEPs uppdaterade Remisskurs – av optiker för optiker!

januari 13, 2022

nmälan öppen för SOFEPs uppdaterade Remisskurs – av optiker för optiker!Denna kurs är för dig som vill repetera men också få nya verktyg för att skriva korrekta och relevanta remisser för att säkra hög patientsäkerhet. När remiss ska skickas måste det i varje enskilt fall beaktas om verklig remissorsak finns.Samtidigt måste remissorsaken vara tydligt angiven… View Article

Resolution från WCO – World Council of Optometry

april 23, 2021

Vårdstandarden för optikers hantering av närsynthet Läs mer

More time indoors damaging health in Europe

Optometri-vad-ar-en-optiker
april 8, 2021

IAPB (The International Agency for Prevention of Blindness) med stöd av The European Society of Ophthalmology och The International Myopia Institute konstaterar att andelen unga myopa ökar i Europa och föreslår åtgärder för att begränsa utvecklingen. Precis som IAPB föreslår så bör optiker vara den naturliga aktör för upptäcka och behandla för att minska myopiutveckling…. View Article

Skärpta myndighets rekommendationer COVID-19

november 2, 2020

Det införs lokala allmänna råd för covid-19 i allt fler regioner. Gemensamt för många av dessa är att man ombes avstå från ”att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum…” etc. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas dock inte av dessa råd. Optikerförbundets tolkning är därför att synundersökningar inte omfattas av råden.Läs… View Article

Rapporten om Glaukomprojektet i Region Skåne

februari 20, 2020

Avsikten med projektet var att bidra till minskad belastning på den övriga ögonvården, med bibehållen eller även en ökad patientsäkerhet, genom att optometrister följer ett standardiserat protokoll för undersökning och hantering av patienter med ökad risk att utveckla glaukom.

Mr. Jackson
@mrjackson