Sjukdomar

Gråstarr

Gråstarr är ett samlingsbegrepp som används för grumlingar i ögats lins. Det i strikt bemärkelse ingen sjukdom i sig utan snarare ett synnedsättande tillstånd.

Grumlingar i linsen kan uppstå av olika anledningar, normalt som en naturlig förändring av att vi åldras, men kan även uppkomma till följd av skador, sjukdom eller som biverkningar från mediciner.

Eftersom grumlingarna påverkar linsen i olika utsträckning kan de allt ifrån ändra synfel till att orsaka ljusspridning vilket i sin tur leder till suddig och oklar syn. I samband med en synundersökning undersöker optikern linsen i ögat och remitterar till ögonläkare för vidare undersökning om det behövs.

Lär dig mer om gråstarr…

Vårdguiden


Diabetes

Ett okontrollerat blodsocker kan upptäckas hos optikern vid en synundersökning genom att det påverka synen och kan leda till suddighet eller plötsliga förändringar av synfelet. Onormala blodsockervärden kan leda till tillfällig svullnad i ögats delar som ändrar brytkraften.

Diabetes är en sjukdom som drabbar blodkärlen i kroppen. Näthinnan i ögat är ett område som är särskilt drabbat och känsligt för denna typ av förändringar. Skador till följd av diabetes kan ge alvarliga synnedsättningar eller till och med leda till blindhet.

Då ögat fungerar som ett fönster in i kroppen och är den enda platsen där blodkärlen inne i kroppen enkelt kan observeras, är undersökning av ögonbotten en naturlig del av diabetesvården. I Sverige ska alla med en diabetes diagnos regelbundet genomgå ögonbottenfotografering.

Lär dig mer om Diabetes och ögon…

Vårdguiden

Diabetesförbundet

St:eriks Ögonsjukhus

Socialstyrelsen


Glaukom (Grönstarr)

Glaukom är en progressiv ögonsjukdom som påverkar synnerven och näthinnan i ögat och ger upphov till skador i synreceptorer över tid. Idag återstår fortfarande många frågetecken om exakt vad och hur denna process fungerar. Forskning har visat att ögats inre tryck i många fall har en betydelse och ett onormalt tryck i ögonen kan vara en riskfaktor.

Hos optiker kan du ofta mäta trycket och undersökas för kända riskfaktorer och få remiss till ögonläkare vid onormala värden.

Lär dig mer om Glaukom…

Vårdguiden

Glaukomförbundet


AMD – Åldersförändringar i gulafläcken

AMD drabbar en del av näthinnan som kallas för ”gula fläcken”´, Macula lutea på latin. Det är den centrala och viktigaste delen av näthinnan som står för störstadelen av synförmågan samt färgseendet.

AMD brukar förknippas med ”krokseende”, efter som åldersförändringarna i gulafläcken kan störa synreceptorerna eller leda till svullnad som flyttar på dem. Den våta varianten kan behandlas och är viktig att upptäcka i tid.

I samband med synundersökning hos optiker kan tecken på AMD upptäckas och du kan bli remitterad för vidare undersökning hos ögonläkare.

Lär dig mer om AMD…

Vårdguiden